Jaunumi

Lauksaimniecības tehnika

Valsts atbalsts lauksaimniecībā 2024. gadā

Valsts atbalstam lauksaimniecībā 2024. gadā paredzēti 8,72 miljoni eiro.

Atbalstu saņem dzīvnieku audzētāju organizācijas, akreditētās piena laboratorijas, lauksaimnieku organizācijas u.c. iestādes. Pieteikšanās gala termiņi katram atbalsta veidam ir atšķirīgi, aktuālā informācija par termiņiem tiks publicēta Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

Paredzētais finansējums galvenajiem pasākumiem ir šāds:

  • lopkopības attīstībai – 6,079 miljoni eiro;
  • augkopības attīstībai – 489 tūkstoši eiro;
  • starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 731 tūkstoši eiro;
  • tirgus veicināšanai – 696 tūkstoši eiro;
  • pārtikas kvalitātes shēmu veicināšanai – 127 tūkstoši eiro.

Plašāka informācija par valsts atbalstu lasāma Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē sadaļā “Valsts atbalsts”.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Iznākusi jaunākā ActusQ janvāra ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par janvāra aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem.

Pieejams atbalsts mežsaimniecības nozarē

No 2024. gada 2. janvāra līdz 2. februārim Lauku atbalsta dienests aicina sniegt projektu pieteikumus divos atbalsta pasākumos mežsaimniecības jomā. Šo aktivitāšu mērķis ir veikt meža ieaudzēšanu, atjaunošanu un nomaiņu, kā arī paredzēt ieaudzēto platību kopšanu un jaunaudžu retināšanu.

“Ieguldījumiem ilgtspējīgai mežsaimniecībai”– publiskā finansējuma apmērs ir 13,5 miljonu eiro. Līdzekļus paredzēts novirzīt šādām aktivitātēm:

  • jaunaudžu retināšanai un mežaudžu nomaiņai – 8 miljoni eiro;
  • meža ieaudzēšanas aktivitātei – 2 miljoni eiro;
  • meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai – 3,5 miljoni eiro.

“Atbalstam meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai” – kopējais finansējums paredzēts 3,4 miljoni eiro apmērā.

Iesniegto projektu īstenošanas termiņš, ja tiek veikta jaunaudžu retināšana un/vai meža ieaudzēšana vai nomaiņa (bez turpmākās kopšanas), ir 2025. gada 1. aprīlis. Savukārt papildu agrotehniskās kopšanas gadījumos – 2027. gada 1. aprīlis.

Projektu pieteikumi ir jāsniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Detalizētāka informācija par šīs kārtas nosacījumiem ir pieejama dienesta tīmekļvietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Atbalstu iespējams saņemt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam ietvaros.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Palielināts finansējums aizdevumiem lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai

Ņemot vērā lauksaimieku augošo pieprasījumu pēc aizdevumiem ražošanas attīstībai, ir palielināts finansējums aizdevumu programmas īstenošanai no 27,8 miljoniem eiro līdz 30,4 miljoniem eiro. To paredz otrdien, 19. decembrī, valdības atbalstītie Zemkopības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru Kabineta 24.07.2018. noteikumos Nr. 446 “Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”.

Līdz ar izmaiņām noteikumos arī ir palielinātas aizdevumu maksimālās summas: investīciju aizdevumiem no 100 000 uz 250 000 eiro, aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu iegādei no 35 000 līdz 50 000 eiro. Palielināta arī maksimālā summa aizdevumiem apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei no 35 000 līdz 50 000 eiro, saimnieciskas darbības veicējiem nosakot arī apgrozījuma sliekšņa palielināšanu no 150 000 līdz 250 000 eiro.

Šo noteikumu grozījumi veicinās iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielinās finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības nozarē. Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu īsteno Attīstības finanšu institūcija Altum.

Noteikumi ““Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 “Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”” stāsies spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

ActusQ AgriEstate biroja darba laika izmaiņas Ziemassvētkos un gada izskaņā

Informējam, ka SIA “ActusQ” darbinieki dodas Ziemassvētku brīvdienās no 23. decembra līdz 1. janvārim. Atsāksim strādāt ierastajā darba laikā 2024. gada 2. janvārī.

Vēlam sirdssiltus un laimes apmirdzētus Ziemassvētkus! Lai Jaunais 2024. gads nes veiksmi, iedvesmu un jaunus sasniegumus!