Jaunumi

Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

No 2023. gada 20. septembra līdz 20. oktobrim jaunie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Publiskais finansējums ir 7,48 miljoni eiro.

Maksimālā atbalsta summa ir 40 tūkstoši eiro ar 100% atbalsta intensitāti, to var saņemt vismaz divos maksājumos: 80% avansā un 20% pēc darījuma darbības plāna pabeigšanas.

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos lauksaimniecībā, nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Atbalstīt gados jaunu cilvēku vēlmi saimniekot, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktore Iveta Oša stāsta: “Šī ir pirmā projektu pieņemšanas kārta jaunajiem lauksaimniekiem 2023.-2027. gada periodā. Ir vairākas izmaiņas atbalsta saņemšanas nosacījumos. Vairs nav spēkā nosacījums sākotnējam minimālajam saimniecības lielumam, var tikai uzsākt saimniecisko darbību. Saimnieciskās darbības ilgums pirms projekta iesniegšanas var būt ne lielāks par pieciem gadiem, iepriekšējā periodā tie bija divi gadi. Jaunais lauksaimnieks var pārņemt visu saimniecību vai tās daļu, t.sk., ražošanas resursus. Ja raksturo saimniecības lielumu, tad jāņem vērā, ka kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nepārsniedz 150 tūkstošus eiro. Arī noteiktie sasniedzamie ekonomiskie mērķi un rādītāji katrai saimniecībai ir individuāli. Vairs nav aktuāla prasība par nomas līgumu reģistrāciju Zemesgrāmatā.”

Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā datus par 2022. gadā vienotajam platību maksājumam deklarēto platību. Plašāka informācija par katram reģionam pieejamo finansējumu un pasākuma nosacījumi ir skatāmi Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz ar Elektroniskās pieteikšanās sistēmas palīdzību. Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00-20.00).

Atbalsts pieejams saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam nosacījumiem.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Iznākusi jaunākā ActusQ Augusta ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par augusta aktualitātēm Latvijas politikas, finanšu un lauksaimniecības sektoros. Ziņu vēstules noslēgumā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem.

Lai iedvesmas piepildīts vasaras sezonas noslēgums!

Aicinām mūsu kolektīvam pievienoties jurista palīgu/-dzi

Pievienojies mūsu komandai! SIA “ActusQ” – privāts, starptautiskā vidē strādājošs biznesa konsultāciju, juridisko pakalpojumu un investīciju projektu vadības uzņēmums – aicina kolektīvam pievienoties jurista palīgu/-dzi.

Darba pienākumi:

 • Asistēt vadošajam juristam ikdienas darbā, atbildīgi, precīzi, ar analītisku pieeju un izpratni izpildot uzdotos darba uzdevumus;
 • Izskatīt dokumentus, pētīt un analizēt juridiska rakstura jautājumus;
 • Sagatavot līgumu, atzinumu, vēstuļu, pieteikumu, iesniegumu un citu dokumentu projektus.

Prasības:

 • Augstākā juridiskā izglītība;
 • Darba pieredze jurisprudencē (komerctiesībās, civiltiesībās, administratīvajās tiesībās u.c.) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Vēlme un spēja iedziļināties juridisku jautājumu izpētē, analizējot normatīvos aktus, tiesu praksi u.c.;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • Analītiska domāšana, spēja argumentēti un loģiski paust savu viedokli;
 • Atbildīga attieksme pret darbu, precizitāte, iniciatīva, spēja plānot un strukturēt savu darba laiku, ievērot termiņus.

Piedāvājam:

 • Starptautisku un dinamisku darba vidi ar profesionālās izaugsmes iespējām;
 • Stabilu atalgojumu, izvērtējot kandidāta profesionālo pieredzi un prasmes;
 • Pilnas vai nepilnas slodzes darbu klātienē birojā;
 • Darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Darba vietu Cēsīs;
 • Iespējami darba braucieni un komandējumi Latvijā.

Pieteikumu (CV, motivācijas vēstuli), lūdzu, sūtīt uz adresi:
SIA “ActusQ”
Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101
vai e-pastu: actusQ@actusQ.lv

Lai uzzinātu vairāk par vakanci, lūdzu, zvanīt: 64107185, 26532307.

Atbalsta pasākumi lauksaimnieciskajiem ražotājiem postošā negaisa seku novēršanai

Ņemot vērā 2023. gada 7. augusta negaisa sekas, kas radīja būtiskus postījumus lauksaimnieciskai ražošanai un pārstrādei, kā arī nepieciešamību iespējami īsākā laikā novērst radītos bojājumus ražošanas ēkās vai būvēs, Zemkopības ministrijā (ZM) nolemts nekavējoši izsludināt projektu iesniegšanu pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumu ražošanas ēku un būvju atjaunošanai. Projektu iesniegumus pretendenti var sniegt līdz 2023. gada 1. decembrim un pēc projektu iesniegšanas Lauku atbalsta dienests (LAD) veiks tūlītēju projektu izvērtēšanu un atbalsta piešķiršanu. Projektu ietvaros ir attiecināmi izdevumi par lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ēku vai būvju atjaunošanu vai tam nepieciešamo būvmateriālu iegādi. Lai saņemtu atbalstu, pretendentam ir jāiesniedz pamatojoša informācija, kas pierāda meteoapstākļu postījumus 2023. gada 7. augustā. Tā kā šis investīciju atbalsts ir par vētras radītajiem postījumiem, tad projekta ietvaros netiks prasīts nodrošināt ieguldījums saimnieciskās darbības rādītājos un mērķos. Uz šo finansējumu var pretendēt tādi atbalsta pretendenti, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji un kam ir bijuši ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes. Pasākumam tiek paredzētais finansējums ir trīs miljoni eiro, bet, ja rezervētais finansējums pārsniegs 80% no pieejamā finansējuma, pieteikumiem piemēros proporcionālu samazinājumu.

Papildus atbalstot lauksaimniekus, Eiropas Komisijas ārkārtas finansējums ES lauksaimniekiem tika piešķirts ar 2023. gada 14. jūlija regulējumu par ES ārkārtas atbalstu lauksaimniecības nozarēm ekonomisko un klimatisko apstākļiem dēļ. Latvijai piešķirtais ES ārkārtas atbalsts ir 6,8 miljoni eiro ar iespēju piešķirt papildu valsts atbalstu, kas nepārsniedz 200 % no piešķirtās summas. ZM ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kurā aicinās valdību piešķirt valsts līdzfinansējumu 200 % apmērā – informatīvo ziņojumu plānots tuvākajā laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi dalībvalstīm jānosaka pašām, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un ņemot vērā lauksaimniekiem radušos ekonomiskos zaudējumus. Atbalsts jāpiešķir tā, lai netiktu radīti tirgus vai konkurences kropļojumi. Lai novērstu pārkompensācijas risku, atbalsta piešķiršanā dalībvalstīm jāņem vērā citi valsts vai ES atbalsti, kas piešķirti šo ekonomisko zaudējumu novēršanai. Ārkārtas atbalsts ir jāizmaksā līdz 2024. gada 31. janvārim.

Informatīvajā ziņojumā “Par kritisko situāciju lauksaimniecības nozarēs, kas ietekmē lauksaimniecības produktu ražotāju ekonomisko dzīvotspēju un iespējamajiem risinājumiem negatīvās ietekmes mazināšanai” valdība tiks informēta par kritisko situāciju, kāda izveidojusies lauksaimniecības nozarē saistībā ar vairāku nelabvēlīgu apstākļu kopumu – ražošanai svarīgo resursu un izejvielu augstās cenas vienlaikus ar produktu (piena, liellopu gaļas un graudaugu) iepirkuma cenu samazināšanos, 2023. gada pavasara sausuma un salnu, kā arī krusas ietekmē prognozēto ražas samazinājumu, kas apdraud lauksaimniecības produktu ražošanas nozares uzņēmumu ekonomisko dzīvotspēju un tālāku pastāvēšanu.

ZM atgādina, ka pēc 7. augusta katastrofālajiem negaisiem, kad daudzviet lauku apvidiem pāri brāzās vēji ar viesuļvētras spēku, lielgraudu krusu un spēcīgām lietusgāzēm, iznīcinot nenokultos sējumus un nodarot citus postījumus, lauksaimnieki līdz šodienai (25. augustam) var ziņot par cietušajām platībām un citiem konstatētajiem zaudējumiem LAD, iesūtīt attēlus un īsu aprakstu par bojāto lauksaimniecības tehniku, infrastruktūru un cietušajiem sējumiem, attiecīgi norādot kultūru un tās apjomu hektāros.

ZM uzsver, ka lauksaimniekiem ir būtiski apdrošināt sējumus, kam jau kopš 2014. gada ir pieejams atbalsts. Apdrošināšanas polišu iegādes daļējai segšanai 2023. gadā ir pieejams finansējums 8,7 miljonu eiro apmērā. Atbalsta saņemšanai par apdrošināšanas polisēm šogad saņemti 2266 iesniegumi (1150 iesniegumi par sējumu un stādījumu apdrošināšanas polisēm un 1116 iesniegumi par dzīvnieku apdrošināšanas polisēm), kopumā apdrošinot 345,5 tūkstošus ha, 217,4 tūkstošus lauksaimniecības dzīvnieku un 3 miljonus putnu. Pēc provizoriskiem datiem apdrošināšanas ņēmēju skaits ir saglabājies iepriekšējo trīs gadu līmenī. Pagaidām pieprasītais finansējums pārsniedz plānoto finansējumu par 25%. Tas nozīmē, ka šajā pasākumā LAD, izmaksājot atbalstu pretendentiem, būs jāpiemēro finansējumam proporcionālais samazinājums. Lauksaimniekiem ir iespēja apdrošināt sējumus, stādījumus un lauksaimniecības dzīvniekus pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, infekcijas slimībām un uguns risku. Apdrošināšanas polises iegādei ir paredzēts atbalsts, daļēji sedzot samaksāto apdrošināšanas prēmiju. Atbalsta intensitāte ir 50% no apdrošināšanas prēmijas attiecināmajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro par vienu ha vai liellopu vienību. Ja ziemāju kultūra ir gājusi bojā un attiecīgajā platībā pavasarī ir iesēta vasarāju kultūra, tad atbalsta slieksnis ir ne vairāk kā 65 eiro par vienu ha.

Inormācijas avots: Zemkopības ministrija

Aicinām komandā lauksaimniecības īpašumu darījumu projektu koordinatoru/-i

Pievienojies mūsu komandai! SIA “ActusQ” – privāts, starptautiskā vidē strādājošs biznesa konsultāciju, juridisko pakalpojumu un investīciju projektu vadības uzņēmums – aicina kolektīvam pievienoties lauksaimniecības īpašumu darījumu projektu koordinatoru/-i.

Darba pienākumi:

 • Projektu un darījumu lietvedība;
 • Nekustamo īpašumu iegādes un apsaimniekošanas procesu pārraudzība un uzskaite;
 • Komunikācija ar nekustamo īpašumu pircējiem/pārdevējiem/nomniekiem;
 • Projektiem nepieciešamās informācijas un dokumentācijas savlaicīga nodrošināšana no sadarbības partneriem, fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm;
 • Datu ieguve un apstrāde no publiskajām datubāzēm (www.lursoft.lv, www.zemesgramata.lv, www.kadastrs.lv u.c.);
 • LAD lauksaimniecības nozares atbalsta programmu pārzināšana, atlase un piemērošana aktīvu tālākā attīstībā;
 • Piedalīšanās profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumos.

Prasības kandidātam:

 • Amata pienākumu izpildei atbilstoša darba pieredze/izglītība;
 • Teicamas komunikācijas prasmes klātienes un neklātienes saziņā ar ārvalstu un vietējiem klientiem un sadarbības partneriem;
 • Teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas rakstiski un mutiski;
 • Labas datorprasmes;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un vairākiem projektiem vienlaicīgi;
 • Iemaņas darbā ar kartogrāfisko materiālu, topogrāfiskajiem plāniem;
 • Interese un zināšanas par lauksaimniecības un mežu īpašumu nozari; ar amata pienākumu izpildi saistītu normatīvo aktu pārzināšana;
 • Spēja plānot un strukturēt savu darba laiku un noteikt prioritātes, uzņemties iniciatīvu, risināt sarežģītas situācijas, analītiska domāšana, precizitāte, lojāla un godprātīga personība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • Starptautisku un dinamisku darba vidi;
 • Stabilu atalgojumu, izvērtējot profesionālo pieredzi un prasmes; kandidātiem ar uzskatāmu pieredzi, prasmēm un rezultātiem piedāvājam individuālu vienošanos par atalgojuma apmēru;
 • Pilnas vai nepilnas slodzes darbu klātienē birojā;
 • Darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Darba vietu Cēsīs;
 • Iespējami darba braucieni un komandējumi Latvijā.

Pieteikumu (CV, motivācijas vēstuli), lūdzu, sūtīt uz adresi:
SIA “ActusQ”
Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101

vai e-pastu: actusQ@actusQ.lv.

Lai uzzinātu vairāk par vakanci, lūdzu, zvanīt: 64107185, 26532307.