Jaunas iespējas zemes izmantošanā – kā ar bērzu kompensēt ogļskābās gāzes izmešus.

Šajā pavasarī Latvijas uzņēmums “Not Hot Environmental Solutions” Valkas novada Kārķu pagasta “Pabēržos” 16 hektāru platībā iestādījis 32 tūkstošus bērzu. Šī jaunaudze 40 gadu laikā kompensēs 8,9 tonnas CO2, bet visi uzņēmuma līdz šim iestādītie koki – 16 tonnas CO2. Šobrīd “Not Hot Environmental Solutions” pieder astoņas apstādītas bērzu plantācijas dažādās Latvijas vietās. Tajās aug 57,8 tūkstoši koku.

“Not Hot Environmental Solutions” uzņēmumiem un privātpersonām piedāvā aprēķināt, cik tonnu CO2 katrs saražo atkarībā no saviem uzņēmējdarbības, sadzīves, transporta u.c. paradumiem, un piedāvā finansēt atbilstoša koku daudzuma stādīšanu, lai šo izmešu apjomu kompensētu. Koki paliek zemju īpašnieku pārvaldībā un pēc 40 gadiem tiks pārstrādāti mēbelēs, turpinot dzīvi jaunā ciklā. Tādā veidā ikvienam ir iespēja kļūt klimatneitrālam un pat klimatam draudzīgam, jau iepriekš kompensējot vairāk CO2, nekā tiek saražots.

Uzņēmums ir dibināts 2019. gadā. Tā idejas autori ir uzņēmējs Māris Simanovičs un vācu uzņēmējs ar pieredzi mežsaimniecībā Maikls Brokmans. Uzņēmuma mobilās lietotnes un kalkulatora izstrādē cīņai ar klimata pārmaiņām investēti 500 tūkstoši eiro.

Strādājot pie platformas, “Not Hot Environmental Solutions” ir sadarbojies ar Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtu “Silava”, izstrādājot optimālu zemes apstādīšanas modeli un izkalkulējot CO2 piesaisti bērzu audzēm to dzīves cikla laikā. Lai varētu novērtēt personas vai uzņēmuma darbības rezultātā radušos CO2 emisijas, sadarbībā ar vides aktīvistu un pētnieku Jāni Brizgu izstrādāts kalkulators, kas pielāgots atsevišķi uzņēmumiem un privātpersonām.

Informācijas avots: Magnetic Latvia – Labs of Latvia