Kaspars Gerhards: Ikvienam lauksaimniekam jābūt daļai no KLP nākotnes plāna veidošanas

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tikšanās laikā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani pārrunāja šī gada reģionālo konferenču organizēšanu.

Ministrs uzsvēra: “Pagājušajā gadā aizvadītās piecas reģionālās konferences nodrošināja vērtīgu informāciju ministrijai par Latvijas lauksaimnieku viedokli un nostāju Kopējās lauksamniecības politikas (KLP) jautājumos, kā arī sniedza iespēju ikvienam lauksaimniekam būt daļai no KLP nākotnes plāna veidošanas. Šādu pieeju ministrijai sadarbībā ar konsultāciju dienestu ir jāturpina īstenot arī 2020. gadā, sniedzot informāciju Latvijas lauksaimniekiem un interesentiem par apkopoto informāciju un KLP nākotnes plāna izstrādi. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka reģionālās konferences dod iespēju visu Latvijas novadu lauksaimniekiem apmeklēt seminārus tuvāk savai saimniekošanas vietai.”

Jaunajā reģionālo konferenču cikla laikā šajā pavasarī plānots sniegt informāciju par Lauku attīstības plāna 2021.-2027. gadam sasniedzamajiem rezultātiem, un ministrs Kaspars Gerhards kā galveno vēstījumu šim projektam ir noteicis tematu: “Ko atstāsim nākamajām paaudzēm Latvijas laukos?”

Lai rastu jaunus atbalsta mehānismus lauku uzņēmējdarbības veicināšanai, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram ir noteikts uzdevums aktivizēt sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī ar Ekonomikas ministriju, lai rastu jaunus atbalsta mehānismus lauku uzņēmējdarbības veicināšanai. Ir jāstiprina konsultatīvā sistēma uzņēmējiem laukos, tādējādi veicinot jaunu darbavietu rašanos Latvijas reģionos. Ministrs Kaspars Gerhards ir pārliecināts, ka darbavietu pieejamība ir viens no noteicošajiem faktoriem teritorijas apdzīvotībai. 

Informācijas avots: Zemkopības ministrija