Lauksaimniecības zeme

Lauksaimnieki ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta avansu sāks saņemt no 16. oktobra

Eiropas Komisija ir nolēmusi dot iespēju ES dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai, izmaksāt lielāku ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalstu (ISIP) un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma (BLA) avansu. ISIP avanss tiks izmaksāts 70%, bet BLA – 85 procentu apmērā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) pirmās avansa izmaksas sāks 16. oktobrī. Avansu saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, tādēļ Zemkopības ministrija un LAD aicina lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), vai ir iesniegta LAD visa nepieciešamā papildu informācija.

Šogad ISIP provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 88 eiro/ha, no kuras avansa maksājumā izmaksās 70%, t.i., aptuveni 61 eiro/ha.

Savukārt ISIP novados ar īpašiem apstākļiem jeb novados, kuros veģetācijas perioda ilgums ir īsāks par 195 dienām un lauksaimniecības zemes kvalitatīvais vērtējums ir mazāks nekā 38 balles vai kuri robežojas ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ISIP provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 98 eiro/ha, no kuras avansa maksājumā izmaksās aptuveni 68 eiro/ha.

Bioloģiskajām saimniecībām BLA likme šogad atkarībā no audzētajiem kultūraugiem ir no 43 līdz 518 eiro/ha.

Avansa maksājumu izmaksa tiks veikta pakāpeniski. Vispirms maksājumu saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībā būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude. Tālab aicinām lauksaimniekus vēlreiz pārliecināties EPS, vai LAD ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija