Meža nozare paraksta sadarbības memorandu.

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un meža nozares nevalstiskās organizācijas pārstāvošā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF) ir parakstījusi sadarbības memorandu ar mērķi kāpināt atjaunojamo resursu un bioekonomikas īpatsvaru Latvijas tautsaimniecībā.


Memorandā izvirzīti trīs stratēģiskie nozares mērķi:
– līdz 2030. gadam dubultot pievienoto vērtību uz vienu darba vietu meža nozarē;
– līdz 2030. gadam palielināt meža nozares saražotās produkcijas vērtību divas reizes;
– veidot mežaudzes par 25 % ražīgākas.


Memorandu parakstījušās organizācijas un uzņēmumi apņemas koordinēti sadarboties šo stratēģisko meža nozares un Nacionālā attīstības plāna (NAP2027) mērķu sasniegšanā.

Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, meža nozare apņemas veicināt uz zinātnes atziņām balstītu meža kopšanas modeļu ieviešanu Latvijā un tādu mežu apsaimniekošanas prakses attīstīšanu, kas nodrošina siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanu. Ir jāpalielina Latvijas mežu devums globālo klimata pārmaiņu mazināšanā un atjaunojamo resursu izmantošana. Ir jāveicina plašāka atjaunojamo koksnes materiālu izmantošana, piemēram, jāatbalsta koka māju būvniecība, tai skaitā izveidojot koka augstceltņu būvniecības programmu.

Mežsaimniecības un bioekonomikas produktu radīšana un izmantošana ir viens no stūrakmeņiem, lai noturētu un attīstītu ražošanu Latvijas reģionos, kas savukārt mazinātu reģionālas depopulācijas tendences.

“Meža nozare ir viens no tiem Latvijas tautsaimniecības sektoriem, kuru gudri attīstot ir iespējams gūt ļoti daudzveidīgas ilgtermiņa dividendes visas valsts mērogā. Tās ir labi apmaksātas darba vietas visas valsts teritorijā, tie ir tradicionāli un inovatīvi eksporta produkti, un tā ir iespēja pilnvērtīgi atpūsties koptos un labi apsaimniekotos Latvijas mežos. Meža nozarei ir pa spēkam būt gan par vienu no vadošajiem sektoriem Latvijas iedzīvotāju kopējās labklājības palielināšanā, gan arī palīdzēt pildīt Latvijas saistības Eiropas zaļā kursa ietvaros. Kopti un kārtīgi apsaimniekoti meži vienlaikus ir gan atjaunojams ilgtermiņa dabas resurss, gan arī izcils ogļskābās gāzes piesaistes veids,” norāda Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents Indulis Kovisārs.

Informācijas avots: Latvijas valsts meži