Palielināts finansējums aizdevumiem lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai

Ņemot vērā lauksaimieku augošo pieprasījumu pēc aizdevumiem ražošanas attīstībai, ir palielināts finansējums aizdevumu programmas īstenošanai no 27,8 miljoniem eiro līdz 30,4 miljoniem eiro. To paredz otrdien, 19. decembrī, valdības atbalstītie Zemkopības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru Kabineta 24.07.2018. noteikumos Nr. 446 “Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”.

Līdz ar izmaiņām noteikumos arī ir palielinātas aizdevumu maksimālās summas: investīciju aizdevumiem no 100 000 uz 250 000 eiro, aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu iegādei no 35 000 līdz 50 000 eiro. Palielināta arī maksimālā summa aizdevumiem apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei no 35 000 līdz 50 000 eiro, saimnieciskas darbības veicējiem nosakot arī apgrozījuma sliekšņa palielināšanu no 150 000 līdz 250 000 eiro.

Šo noteikumu grozījumi veicinās iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielinās finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības nozarē. Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu īsteno Attīstības finanšu institūcija Altum.

Noteikumi ““Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 “Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”” stāsies spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija