Plānota publiska kampaņa par atbalstu lopkopības nozarei

Copa- Cogeca informēja par plānoto publisko kampaņu par atbalstu lopkopības nozarei.

Kampaņas mērķis ir veicināt  ES lauksaimniecības atpazīstamību un uzsvērt tās daudzos ieguvumus sabiedrībai, videi un ekonomikai. Tāpēc seminārā klātesošie tika iepazīstināti ar kampaņas būtību, mērķiem kurus vēlas sasniegt, izskaidrota iesasites stratēģija un rīki, kurus vēlas izmantot, lai spētu sasnigt kampaņas mērķi.

Seminārā tika prezentēta #meatthefacts lopkopības kampaņas norise, lai informācija aizsniegtu visas organizācijas, kas var iesaistīties kampaņā ( tiešā darbība Eiropas Komisijas priekšā saistībā ar AgriOutlook). ES lopkopības organizācijas un to dalībnieku komunikācijas eksperti diskutēja par labākajiem veidiem, kā turpināt popularizēt un īstenot kampaņu #MeattheFacts, ko organizē Eiropas Lopkopības balss (European Livestock Voice). Seminārā katras valsts pārstāvis iepazīstināja un sniedza savas valsts nozaru īstenotām iniciatīvām, lai varētu izmantot labāko pieredzi turpmākajiem šīs kampaņas īstenošanas scenārijiem. ‘European Livestock Voice’ plāno organizēt dzīvu akciju Eiropas Komisijas priekšā AgriOutlook pasākumā, lai piesaistītu plašsaziņas līdzekļus un pievērstu vairāk publiskas uzmanības kampaņai.