Šovasar sākta Latvijas lauksaimniecības zemes izpēte.

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātnieki šogad ir sākuši Latvijas augsnes izpēti, kas sniedz gan informāciju par Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo zemi, tostarp kūdraugsni, gan arī ļauj atjaunināt un pilnveidot datus par Latvijas augsni.

Jau šāgada vasarā, balstoties uz vēsturiskajiem Latvijas lauksaimniecības zemes datiem, ir veikti dziļrakumi un papildināta augsnes profilu datubāze Rīgas reģionā, Zemgalē un Vidzemes augstienē.

Zemkopības ministrija kā projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) atbildīgā partnere izsaka lielu pateicību zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem par atsaucību un atbalstu, zinātniekiem veicot augsnes zondēšanas, dziļrakšanas un paraugu ņemšanas darbu!

Šovasar intensīvi notikusi kūdras augsnes izplatības kartēšana lauksaimniecības zemē Viduslatvijā un Vidzemes augstienē, kā arī veikti dziļrakumu profili un ievākti augsnes paraugi laboratoriskajām analīzēm. Vienlaikus, izmantojot tālizpētes datus, tiek izstrādāts modelis, kas ar mākslīgā intelekta metodēm atvieglos kūdraugsnes izplatības precizēšanu dabā.

Pašlaik aktīvs darbs noris pie augšņu klasifikācijas sistēmas pielāgošanas lauka darbu apstākļos Taurenes pagastā, veicot augsnes dziļrakumu profilu aprakstīšanu un augsnes paraugu ievākšanu turpmākai laboratoriskai analizēšanai.

Līdztekus ir izstrādāts arī lauksaimniecības augsnes kartēšanas metodikas lauka darbu variants dažādos mērogos. Tāpat arī ir izstrādāts Latvijas nacionālās augsnes klasifikācijas sistēmas lauka darbu variants, veicot klasifikācijas pilnveidošanu, saskaņojot to ar starptautisko Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Pasaules augšņu klasifikatora klasifikācijas sistēmu.

Visā Latvijas augsnes izpētes gaitā, kas ilgs vēl trīs gadus – līdz 2024. gada 31. janvārim, tiks iegūti rezultāti, kas sniegs informāciju par augsni ne vien lauksaimniekiem, bet arī zinātniskajām iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un valsts pārvaldes iestādēm. Atjauninātā informācija par lauksaimniecības zemi būs noderīga, lai, plānojot un izstrādājot lauksaimniecības un klimata politiku, balstītos uz jaunākajiem datiem un atziņām. 

Informācijas avots: Zemkopības ministrija