Pakalpojumi

Lauksaimniecības zemes un meža īpašumu darījumi

Pirkšanas un pārdošanas darījumu plānošana

 • Objekta un darījuma pušu izpēte
 • Tirgus izpēte
 • Vienošanās par cenu un darījuma būtiskiem nosacījumiem
 • Pārdošanas stratēģijas izstrāde un īstenošana

Pirkšanas un pārdošanas darījumu izpildes nodrošināšana

 • Nepieciešamo darījuma dokumentu noformēšana
 • Darījuma drošības nodrošināšana sadarbībā ar kredītiestādi un notāru
 • Īpašumtiesību reģistrācija Zemesgrāmatā

Lauksaimniecības uzņēmumu un lauku saimniecību darījumi

 • Uzņēmuma tehniskā un juridiskā stāvokļa sākotnējā izpēte, pamatdatu pārbaude un pārdošanas stratēģijas izveide
 • Uzņēmuma vērtības noteikšana
 • Objekta virzīšana tirgū un potenciālo investoru / pircēju piesaiste
 • Uzņēmuma padziļinātās izpētes procesa koordinēšana
 • Darījuma procesa un pārrunu vadīšana līdz darījuma noslēgšanai
 • Darījuma izpildes uzraudzība

Nekustamo īpašumu tehniskā un juridiskā stāvokļa padziļināta izpēte

Īpašumu apskate un novērtēšana

Lauksaimniecības zemju pārvaldīšana

 • Efektīvākā apsaimniekošanas plāna izstrāde
 • Nomas attiecību vadība