Saimniecība
AK5101

Aizkraukle


Īpašuma tips: Ferma
Platība: 820 ha
Novads: Aizkraukles
Pagasts:


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 690
Meža platība: 80
Citas nozīmes zeme: 40
Attālums līdz Rīgai: 85
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: 10
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 50
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimnieciskās darbības
Piezīmes:

Īpašumu portfeļa piedāvājums centrālā Latvijas daļā, AIzkraukles reģionā. Šobrīd saimniecība apsaimnieko 1300 ha. Īpašumu portfelis atrodas 85 km attālumā no Rīgas. Pie īpašumiem iespējams piekļūt pa Valsts galvenajiem autoceļiem. Lokācijas un apjoma ziņā šis ir viens no augstvērtīgākajiem portfeļiem augsnes auglībasz un lokācijas dēļ . Īpašumu portfelis ir konsolidēts lielos blokos. Īpašumam nodrošināta visa nepieciešamā infrastruktūra (elektropārvades līnija, gāzes vads, autoceļu tuvums, dzelzceļa tuvums).

Dalīties ar šo informāciju: