Investoriem
ID_AL4303

Alūksne


Īpašuma tips: Investīciju objekts
Platība: 1000 ha
Novads: Alūksnes
Pagasts:


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 40 %
Meža platība: 60 %
Attālums līdz Rīgai: 230 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: 30 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40 balles
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība, mežsaimniecība
Piezīmes:

Investīciju objekts Latvijas austrumos! Zemju portfelis sastāv no lauksaimniecības un meža zemes. Lauksaimniecības zemi iespējams izmantot gan graudkopībai, gan lopkopības saimniecības attīstīšanai. Mežu proporcija sastāda apmēram 1/3 daļu no objekta platības, ir izņemti ciršanas apliecinājumi. Zemes ir konsolidētas, apvienotas vairākos blokos. Padziļināta informācija tiek sniegta pēc konfidencialitātes līguma noslēgšanas.

Dalīties ar šo informāciju: