Īslaicīgi netiek pārdots
AB3312

Gudenieki


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 157.45 ha
Novads: Kuldīgas
Pagasts: Gudenieki


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 128.38 ha
Meža platība: 17.10 ha
Citas nozīmes zeme: 11.97
Attālums līdz Rīgai: apm. 180 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: 25 km - Kuldīga
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 45
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Zemes īpašumu kopums ar mazu meža zemju proporcionālo daļu. Īpašumu sastāvā ietilpst 157.45 ha zemes, no kurām LIZ ir 128.38 ha. Zeme tiek apstrādāta, tiek saņemti platību maksājumi. Īpašums sastāv no vairākām vienībām, kas atrodas netālu viena no otras. Iespējams iegādāties arī atsevišķas zemes vienības.

Dalīties ar šo informāciju: