Īslaicīgi netiek pārdots
VE5109

Vietalva


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 289.65 ha
Novads: Pļaviņu
Pagasts: Vietalvas


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 272.83 ha
Meža platība: 1.00 ha
Citas nozīmes zeme: 15.82 ha
Attālums līdz Rīgai: apm. 120 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Jēkabpils-35 km, Madona-40 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 35-47
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Labi apsaimniekots un meliorēts lauksaimniecības zemju īpašums ar valsts nozīmes piebraucamajiem ceļiem. Īpašumu portfelis ir iznomāts vietējam lauksaimniekam, tiek labi apsaimniekots un izmantots graudaugu audzēšanai. Uz šī zemes portfelī ietilspotšajām zemes vienībām atrodas divas dzīvojamās ēkas: “Spuldzenieki” – renovēta dzīvojamā ēka, kurā iespējams dzīvot uzreiz; “Vēres” – vairāku dzīvokļu dzīvojamā māja, kurai nepieciešama renovācija.

Dalīties ar šo informāciju: