Investoriem
VE5109

Vietalva


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 289.65 ha
Novads: Pļaviņu
Pagasts: Vietalvas


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 272.83 ha
Meža platība: 1.00 ha
Citas nozīmes zeme: 15.82 ha
Attālums līdz Rīgai: apm. 120 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Jēkabpils-35 km, Madona-40 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 35-47
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Labi apsaimniekots un meliorēts lauksaimniecības zemju īpašums ar valsts nozīmes piebraucamajiem ceļiem. Īpašumu portfelis ir iznomāts vietējam lauksaimniekam, tiek labi apsaimniekots un izmantots graudaugu audzēšanai.

Dalīties ar šo informāciju: