Rezervēts
4622

Kaunata


Īpašuma tips: Investīciju objekts
Platība: 1227.50 ha
Novads: Rēzeknes
Pagasts:


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 688.70
Meža platība: 360.30
Citas nozīmes zeme: 178.80
Attālums līdz Rīgai: 250
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 30-35
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība/mežsaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: lauksaimniecība/mežsaimniecība
Piezīmes:
Liels laukaimniecības un mežu zemju portfelis, kas atrodas Kaunatā, netālu no Rāznas ezera. Portfeļa kopējā paltība sastāv no 1227.5 hektāriem, no kuriem kadastra reģistrā 688.7 ha ir reģistrēti kā lauksaimniecības zeme un 360.3 ha reģistrēti kā meži. Daļa no oficiāli reģistrētajām lauksaimniecības zemēm ir dabiski apmežojusies, reģistrēta VMD reģistros platība 445 ha meža. Augsnes auglības indekss Kaunatā vidēji ir 30-35 balles. Pēdējos desmit gadus šī saimniecība nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, mežu īpašumos pēdējos gados nav notikusi saimnieciskā darbība.

Dalīties ar šo informāciju: