Jauns
4622

Kaunata


Īpašuma tips: Investīciju objekts
Platība: 1227.50 ha
Novads: Rēzeknes
Pagasts:


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 688.70
Meža platība: 360.30
Citas nozīmes zeme: 178.80
Attālums līdz Rīgai: 250
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 30
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība/mežsaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: lauksaimniecība/mežsaimniecība
Dalīties ar šo informāciju: