Rezervēts
CB4841

Koknese


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 558.55 ha
Novads: Kokneses
Pagasts:


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 394.48
Meža platība: 121.65
Citas nozīmes zeme: 42.42
Attālums līdz Rīgai: 115
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 35
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksiamniecība/ mežsaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: lauksaimniecība/ mežsaimniecība
Piezīmes:

Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju portfelis ar kopējo platību 558.55 ha. īpašumu portfelis atrodas aptuveni 115 km attālumā no Rīgas uz to ved labi piebraucamie ceļi. Īpašumu portfelis sastāv no 5 lielākiem blokiem.

Dalīties ar šo informāciju: