Rezervēts
83363

Graudkopības uzņēmums Lietuvā


Īpašuma tips: Investīciju objekts
Platība: 900 ha
Novads:
Pagasts:


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 980
Attālums līdz Rīgai: 100 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 50
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: graudkopība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Ienesīgs graudkopības uzņēmums Lietuvā. Apsaimnieko gandrīz 900 ha īpašumā esošas lauksaimniecības zemes un aptuveni 700 ha nomas zemes. Zemes gabali konsolidēti 3 lielos blokos. Saimniecība atrodas reģionā, kur atrodas auglīgākās aramzemes platības valstī. Vidējais augsnes auglības koeficients 50 balles. Īpašuma sastāvā ietilpst moderns tehnikas parks ar novietnēm lauksaimniecības tehnikai,  kā arī graudu uzglabāšanas torņi. Kopējā graudu uzglabāšanas kapacitāte – 7100t.

Galvenā lauksaimnieciskā darbība: ziemas kviešu, rapša un pupu audzēšana.

Dalīties ar šo informāciju: