Investoriem
MF4827

Lubāna


Īpašuma tips: Mežs
Platība: 1544.80 ha
Novads: Madonas
Pagasts:


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 141.90
Meža platība: 879.10
Citas nozīmes zeme: 523.80
Attālums līdz Rīgai: 2.5 h
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: 40 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: Natura 2000
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: Šis ir vilinošs piedāvājums iegādāties meža zemes, kas atrodas Natura 2000 teritorijā. Nosacījumu dēļ mežsaimniecības aktivitātes ir ierobežotas, taču šī ir brīnišķīga vieta attīstīt tūrismu, atpūtas aktivitātes un medības.
Dalīties ar šo informāciju: