Rezervēts
AB4801

Madona, Prauliena


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 43.49 ha
Novads: Madonas
Pagasts: Prauliena


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 41.78 ha
Citas nozīmes zeme: 1.71 ha
Attālums līdz Rīgai: 174 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Madona-11 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 45 
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: growing crops
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: any type of agricultural activities
Dalīties ar šo informāciju: