Jauns
AB2152

Mālpils


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 4.84 ha
Novads: Mālpils
Pagasts: Mālpils


Piezīmes:

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 4.78 ha
Citas nozīmes zeme: 0.06 ha
Attālums līdz Rīgai: 53 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Mālpils-2 km, Sigulda-20km, Ropaži-22 km
ES Platību maksājumu atbalsts: 
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 43
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: daļēji tiek iznomāta, tiek audzēti kultūraugi
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība, arī bioloģiskā lauksaimniecība

Dalīties ar šo informāciju: