AB3322

Pelči


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 30.7 ha
Novads: Kuldīgas
Pagasts:


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 24.10
Meža platība: 6.30
Citas nozīmes zeme: 0.30
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40
Piezīmes:

Neliels lauksaimniecības zemju portfelis, kura sastāvā ietilpst 3 zemes vienības. Īpašumi atrodas netālu no Kuldīgas. Īpašumu sastāvā ietilpst 30.70 ha, no tā 24.10 ha – LIZ, 6.30 ha – meži. Lauksaimniecības zemes ir labi apsaimniekotas un iznomātas vietējam lauksaimniekam.

Dalīties ar šo informāciju: