Investoriem
AB3322

Pelči


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 30.78 ha
Novads: Kuldīgas
Pagasts:


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 22.33
Meža platība: 7.66
Citas nozīmes zeme: 0.79
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40
Piezīmes:

Neliels lauksaimniecības zemju portfelis, kura sastāvā ietilpst 3 zemes vienības. Īpašumi atrodas netālu no Kuldīgas. Īpašumu sastāvā ietilpst 30.78 ha, no tā 22.33 ha – LIZ, 7.66 ha – meži. Lauksaimniecības zemes ir labi apsaimniekotas un iznomātas vietējam lauksaimniekam.

Dalīties ar šo informāciju: