5469

Saliena


Īpašuma tips: Mežs
Platība: 52.4 ha
Novads: Daugavpils
Pagasts: Saliena


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 27.0 ha
Meža platība: 16.1 ha
Citas nozīmes zeme: 9.3 ha
Attālums līdz Rīgai: 245 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Daugavpils: 32 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 33 balles
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: jaukta tipa lauksaimniecība/mežsaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkādas mežsaimniecības darbības
Piezīmes:

Iegādei pieejams zemju portfelis Salienā, kur prevelē meža zemes. Īpašumu portfeļa kopējā platība 52.4 ha, no tā LIZ 27.0 ha, meži 16.1 ha, pārējās zemes – 9.30 ha. Īpašumi atrodas netālu viens no otra. Lauksaimniecības zemes ir apaugušas ar krūmiem un ir apmežojamas.

Dalīties ar šo informāciju: