5469

Saliena


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 105.69 ha
Novads: Daugavpils
Pagasts: Saliena


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 70.30 ha
Meža platība: 20.90 ha
Citas nozīmes zeme: 14.49 ha
Attālums līdz Rīgai: 245 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Daugavpils: 32 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40 balles
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: jaukta tipa lauksaimniecība/mežsaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkādas lauksaimniecības darbības
Piezīmes:

Iegādei pieejams zemju portfelis Salienā. Īpašumu portfeļa kopējā platība 105.69 ha, no tā LIZ 70.3 ha, meži 20.9 ha. Īpašumi atrodas netālu, vai blakus viens otram. Īpašumiem ir labi piebraucamie ceļi. Daļa platību meliorētas. Vidējais augsnes auglības koeficients: 40 balles. Īpašumi iznomāti vietējiem lauksaimniekiem un ir labi apsaimniekoti.

Dalīties ar šo informāciju: