Pārdots
AB33261

Skrunda


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 354.17 ha
Novads: Skrundas
Pagasts: Skrunda


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 309.33 ha
Meža platība: 25.14 ha
Citas nozīmes zeme: 19.70 ha
Attālums līdz Rīgai: 160 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Liepaja-60 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40 - 50
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: graudaugu audzēšana
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimniecības darbības
Piezīmes:

Lauksaimniecības zemju īpašumu kopums, kas atrodas starp Skrundu un Kuldīgu, 160 km attālumā no Rīgas un 60 km attālumā no Liepājas.
Īpašuma sastāvā ietilpst 354.17 ha zemes, no kurām 309.33 ha ir labas, kultivētas lauksaimniecības zemes un 25.14 ha meži. Vidējais auglības koeficients – 40 balles.

Šo zemju portfeli iespējams iegādāties arī kā pasīvo investīciju.

Dalīties ar šo informāciju: