MO5237-4

Aknīste


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 58.7 ha
Novads: Aknīstes
Pagasts: Aknīstes


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 49.00 ha
Meža platība: 3.5 ha
Citas nozīmes zeme: 6.2 ha
Attālums līdz Rīgai: 132 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Jēkabpils-44 km, Daugavpils-54 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 24
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Lauksaimniecības zemes nav meliorētas, bet ir piemērotas visa veida kultūraugu audzēšanai. Ir iespēja iegādāties papildus lauksaimniecības zemi pie šī īpašuma, kas atrodas Viesītes novadā. Iespējams iegādāties mežu platības,a tdalot tās no lauskaimniecības zemēm.

Dalīties ar šo informāciju: