Investoriem
AB4301

Trapene


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 236.90 ha
Novads: Smiltenes
Pagasts: Trapenes


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 216.80 ha
Meža platība: 12.10 ha
Citas nozīmes zeme: 8.00 ha
Attālums līdz Rīgai: 170 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Ape-20 km, Smiltene-47 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 45
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: tiek iznomāta, tiek audzēti kultūraugi
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība, arī bioloģiskā lauksaimniecība
Dalīties ar šo informāciju: