834 735 €
ABVL_4401

Beļava


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 151.77 ha
Novads: Gulbenes
Pagasts: Beļavas


Cena: 834 735 € *
Piezīmes:

*Īpašumu cena norādīta, neieskaitot ar pārdošanas darījuma noformēšanu saistītās izmaksas.

Dalīties ar šo informāciju: