Īslaicīgi netiek pārdots
AB4401

Beļava


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 151.80 ha
Novads: Gulbenes
Pagasts: Beļavas


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 136.10 ha
Meža platība: 2.50 ha
Citas nozīmes zeme: 13.20 ha
Attālums līdz Rīgai: 220 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Gulbene-10 km, Alūksne-35 km, Valmiera-100 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Lauksaimniecības portfelis, kuras sastāvā ietilpst 151.80 ha, no kuriem 136.10 ha ir LIZ, 2.50 ha meži un 13.20 ha ir pārējās zemes. Zemes gabali atrodas blakus cits citam vai tuvumā. Lauksaimniecības zemes ir iznomātas vietējiem lauksaimniekiem.

Dalīties ar šo informāciju: