139 920 €
ABVL_4409_II

Beļava, Skalbes


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 25.44 ha
Novads: Gulbenes
Pagasts: Beļavas pagasts


Cena: 139 920 € *
Piezīmes:
Lauksaimniecības zeme Beļavas pagastā

*Īpašumu cena norādīta, neieskaitot ar pārdošanas darījuma noformēšanu saistītās izmaksas.

Dalīties ar šo informāciju: