Investoriem
AB4871

Cesvaine


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 85.10 ha
Novads: Madonas
Pagasts: Cesvaines


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 62.60 ha
Meža platība:  11.20 ha
Citas nozīmes zeme: 11.30 ha
Attālums līdz Rīgai: 167 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Madona-15 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40-50
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Īpašums sastāv no vairākām zemes vienībām, kas atrodas netālu viena no otras.

Dalīties ar šo informāciju: