Investoriem
AB4223

Kocēni, Dikļi


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 394.31 ha
Novads: Valmieras
Pagasts: Dikļu


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 309.20 ha
Meža platība: 63.34 ha
Citas nozīmes zeme: 21.77 ha
Attālums līdz Rīgai: 100 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Valmiera-10 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 45 
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība, mežsaimniecība
Dalīties ar šo informāciju: