Investoriem
AB5113A

Koknese, Pļaviņas


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 739.47 ha
Novads: Kokneses
Pagasts: Pļaviņu


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 699.79 ha
Meža platība: 10.44 ha
Citas nozīmes zeme: 30.42 ha
Attālums līdz Rīgai: apm. 100 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Jēkabpils-45 km, Madona-50 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Lauksaimniecības zemju portfelis, kas atrodas aptuveni 120 km attālumā no Rīgas. Vairāk kā 300 ha īpašumu izvietoti vienā konslidētā blokā. Zemes auglības koeficients – 45 balles. Gar īpašumu jauns valsts nozīmes ceļš. Īpašumi tiek labi apsaimniekoti un ir iznomāti vietējiem lauksaimniekiem.

Dalīties ar šo informāciju: