Īslaicīgi netiek pārdots
IE5108

Koknese, Irši


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 451.00 ha
Novads: Kokneses
Pagasts: Iršu


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 426.96 ha
Meža platība: 9.44 ha
Citas nozīmes zeme: 14.60 ha
Attālums līdz Rīgai: apm. 100 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Jēkabpils-45 km, Madona-50 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 30-40
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Šī ir iespēja iegādāties labi apsaimniekotu un meliorētu lauksaimniecības zemju portfeli ar valsts nozīmes piebraucamajiem ceļiem. Īpašumi tiek apsaimniekoti, ir labi kopti un tiek izmantoti graudkopībā. Īpašumi konsolidēti lielā zemes blokā un tiek izmantoti graudkopības kultūru audzēšanai.

Dalīties ar šo informāciju: