Investoriem
AB3319

Renda


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 333.00 ha
Novads: Kuldīgas
Pagasts: Rendas


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 292.87 ha
Meža platība: 30.60 ha
Citas nozīmes zeme: 9.53 ha
Attālums līdz Rīgai: 133 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Liepāja-60 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 45
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: iznomāta, tiek audzēti kultūraugi
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Īpašums sastāv no vairākām zemes vienībām, kas atrodas netālu vai blakus viena no otras.

Dalīties ar šo informāciju: