MO5237-1

Viesīte, Sauka, Lone


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 66.20 ha
Novads: Viesītes
Pagasts: Saukas


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 45.4 ha
Meža platība: 15.2 ha
Citas nozīmes zeme: 5.6 ha
Attālums līdz Rīgai: 132 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Jēkabpils-35 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40-45
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Lauksaimniecības zemju portfelis ar meža zemju daļu. mežu platības iespējams nodalīt no lauksiamniecības zemēm un iegādāties atsevišķi. Lauksaimniecības zemes ir meliorētas un piemērotas visa veida kultūraugu audzēšanai. Lauksaimniecības zemes ir iznomātas vietējam lauksaimniekam. Ir iespēja iegādāties papildus lauksaimniecības zemi pie šī īpašuma.

Dalīties ar šo informāciju: