Investoriem
AB5316

Mālpils


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 397.37 ha
Novads: Siguldas
Pagasts: Mālpils


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 293.91 ha
Meža platība: 84.49 ha
Citas nozīmes zeme: 18.97 ha
Attālums līdz Rīgai: 50 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Suntaži–30 km, Mālpils-20 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 50-55
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Īpašumu portfelis, kura sastāvā ietilpst labi uzturēta un apsaimniekota lauksaimniecības zeme. Īpašumi atrodas 15 min brauciena attālumā no Siguldas. Lauksaimniecības zemes tiek izmantotas graudaugu audzēšanai. Īpašumi šobrīd ir iznomāti vietējiem graudkopjiem. Īpašumu sastāvā ietilpst arī mežu platības 84.49 ha. Mežu platības iespējams iegādāties atsevišķi.

Dalīties ar šo informāciju: