AV5133

Nereta, Mazzalve


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 143.78 ha
Novads: Neretas
Pagasts: Mazzalves


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 123.99 ha
Meža platība: 14.50 ha
Citas nozīmes zeme: 5.29 ha
Attālums līdz Rīgai: 85 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Aizkraukle-45 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 35
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: zeme tiek iznomāta, tiek audzēti kultūraugi, daļu no zemes sastāda pļavas un ganības
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība, iespējama bioloģiskā lauksaimniecība
Piezīmes:

Īpašumā ietilpstošās zemes ir sadalītas 3 blokos, kas atrodas salīdzinoši netālu viens no otra. Īpašumi ir labi apsaimniekoti, tiek izmantoti graudaugu audzēšanai un ir iznomāti vietējiem lauksaimniekiem.

Dalīties ar šo informāciju: