Rezervēts
AB4126

Priekuļi


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 42.76 ha
Novads: Priekuļu
Pagasts: Priekuļu


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 38.95 ha
Meža platība: 1.30 ha
Citas nozīmes zeme: 2.51 ha
Attālums līdz Rīgai: 100 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Cēsis - 12 km, Valmiera - 35 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 38-50
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Dalīties ar šo informāciju: