MO4570

Rugāji, Balvi


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 66.34 ha
Novads: Rugāju
Pagasts: Balvu


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 64.83 ha
Citas nozīmes zeme: 1.51 ha
Attālums līdz Rīgai: 235 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Alūksne -26 km, Valka - 26 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 45
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Pārdošanā lauksaimniecības īpašums, kas sastāv no vienas zemes vienības. Lauksaimniecības zeme ir piemērota visa veida kultūraugu audzēšanai. Īpašums atrodas pie vietējas nozīmes ceļa. Daļai lauksaimniecības platību nepieciešama rekultivācija. Tiek saņemti ES subsidēto platību maksājumi.

Dalīties ar šo informāciju: