MO5237-2

Viesīte, Sauka


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 70.50 ha
Novads: Viesītes
Pagasts: Saukas


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 55.6 ha
Meža platība: 13.5 ha
Citas nozīmes zeme: 1.4 ha
Attālums līdz Rīgai: 132 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Jēkabpils-35 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40-45
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Lauksaimniecības zemju portfelis ar nelielu mežas zemju daļu. Meža zemes iespējams atdalīt no lauksaimniecības zemēm un iegādāties atsevišķi. Ir iespējams iegādāties papildus lauksaimniecības zemes vienības pie šī īpašuma. Īpašumi ir iznomāti vietējam lauksaimniekam.

Dalīties ar šo informāciju: