303 680 €
ABVL_4713_35

Grundzāle, Zvārtava


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 58.40 ha
Novads: Smiltenes
Pagasts: Grundzāles un Zvārtavas pagasti


Cena: 303 680 € *
Piezīmes:
Lauksaimniecības zeme Grunzāles un Zvārtavas pagastos

*Īpašumu cena norādīta, neieskaitot ar pārdošanas darījuma noformēšanu saistītās izmaksas.

Dalīties ar šo informāciju: