Rezervēts
ER4701

Valka


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 26.31 ha
Novads: Valkas
Pagasts: Valkas


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 25.03 ha
Citas nozīmes zeme: 1.28 ha
Attālums līdz Rīgai: apm. 158 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Valka-5 km, Valmiera-50 km, Alūksne-95 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 27-40
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Lauksaimniecības īpašumu portfelis, kas atrodas tuvu Igaunijas robežai. Īpašuma sastāvā ietilpst divas zemes vienības, kas atrodas netālu viena no otras. Kopējā portfeļa platība 26.31 ha, pārējās zemes – 1,28 ha. Augsnes auglības koeficiens 27-40 balles. Zemes vienības iespējams iegādāties atsevišķi.

Dalīties ar šo informāciju: