MO5237

Viesīte, Aknīste


Īpašuma tips: Lauksaimniecības zeme
Platība: 354.39 ha
Novads: Viesītes
Pagasts: Viesīte


Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 305.30 ha
Meža platība: 32.20 ha
Citas nozīmes zeme: 16.89 ha
Attālums līdz Rīgai: 160 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Jēkabpils-35 km
ES Platību maksājumu atbalsts:
LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 35
Pašreizējais zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība
Iespējamie zemes izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība
Piezīmes:

Tiek pārdots lauksaimniecības zemju portfelis Viesītē, Aknīstē. Īpašumu portfelis sastāv no 4 konsolidētiem zemju blokiem, kas atrodas netālu viens no otra. Attālums starp blokiem aptuveni 15 km. Daļa īpašumu ir meliorēti, visi tiek izmantoti lauksaimniecībā gan graudaugu audzēšanai, gan zālājiem. Īpašumi iznomāti, tiek saņemti platību maksājumi. Īpašumu portfeli iespējams iegādāties kā uzņēmuma kapitāldaļas.

Dalīties ar šo informāciju: