dli3443

Skrundas, Aizputes novads

Farm
Platība
599.31 ha
Novads
Skrunda
Pagasts
Rudbārži Kalvene

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 485.11 ha

Meža platība: 73.36 ha

Citas nozīmes zeme: 40.84 ha

Attālums līdz Rīga: 160 km

Attālums līdz tuvākajai pilsētai: Liepāja-60 km

Reģistrācija zemesgrāmatā: jā

ES Platību maksājumu atbalsts: 

LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 45 

Pašreizējais zemes izmantošanas veids: tiek audzēti kultūraugi

Iespējamie īpašuma izmantošanas veidi: jebkāda veida lauksaimnieciskā darbība

Piezīmes: labi strukturēta lauksaimniecības zeme, iespējama jauna saimnieciskās darbības uzsākšana augkopībā, lopkopībā

 
close form

Uzdot jautājumu

Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un mēs ar Jums sazināsimies!

Piekrītu Privātuma politika nosacījumiem