lauksaimniecības zeme

Iznākusi jaunākā ActusQ maija ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par maija aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem!

LAD aicina platību maksājumiem pieteikties savlaicīgi

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus pieteikties platību maksājumiem pēc iespējas ātrāk, lai gadījumos, ja nepieciešamas konsultācijas, tās varētu saņemt savlaicīgi. Pieteikties maksājumiem var līdz šā gada 22. maijam, ar kavējuma samazinājuma sankciju līdz 17. jūnijam, aizpildot ģeotelpisko iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Arī šogad LAD iesniegumus no mazajām saimniecībām pieņem pa tālruni mutvārdos.

2024. gadā prasības platību un dzīvnieku maksājumu saņemšanai nav būtiski mainījušās, arī atbalsta pasākumu skaits un veidi ir tādi, kādi tie bija iepriekšējā sezonā. Informācija par izmaiņām lasāma LAD ziņā “Līdz 22.maijam var pieteikties platību maksājumiem“.

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par pieteikšanos platību maksājumiem, aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00-20.00) vai apmeklēt Klientu apkalpošanas centrus klātienē.

Lauku atbalsta dienests turpina iesākto pieeju un organizē arī konsultācijas dažādās vietās Latvijā, kuru laikā LAD darbinieki palīdz aizpildīt ģeotelpisko iesniegumu. Aktuālais konsultāciju grafiks skatāms LAD tīmekļvietnē “LAD konsultācijas par platību maksājumu iesniegšanu”.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Iznākusi jaunākā ActusQ aprīļa ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par aprīļa aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem.

Pieejams atbalsts investīcijām energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un emisiju samazināšanas mērķiem

No 25. aprīļa līdz 27. maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt projektus, lai saņemtu atbalstu investīcijām ierobežotiem mērķiem pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Atbalstāmi ir tādi projekti, kas sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu vai pielāgošanās pasākumu īstenošanai. Attiecināmi ir ieguldījumi tikai pamatlīdzekļu iegādē un būvniecībā atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.

Finansējums nav sadalīts pa reģioniem, bet pa mērķa virzieniem un atbalsta saņēmējiem:

“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

Atbalstāmās aktivitātes – iekārtu un tehnikas iegāde; būvniecība, ciktāl tā nepieciešama atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai. Finansējums sadalīts pa saimniecību grupām:

 • mazo saimniecību grupa – 1 miljons eiro;
 • vidējo saimniecību grupa – 2,4 miljoni eiro;
 • lielo saimniecību grupa – 2,6 miljoni eiro;

Finansējums ieguldījumiem emisiju samazināšana paredzēts desmit miljonu eiro apmērā. Sadalījums pa saimniecību grupām:

 • mazo saimniecību grupa – 1,5 miljoni eiro;
 • vidējo saimniecību grupa – 4 miljoni eiro;
 • lielo saimniecību grupa – 4,5 miljoni eiro;

Dažāda veida ieguldījumiem bioloģiskajās lauku saimniecībās kopējais finansējums ir seši miljoni eiro. Atbalstu nepiešķir ieguldījumiem lauksaimniecībā izmantojamo traktoru un pašgājēja ražas novākšanas tehnikas iegādei. Finansējumu sadalīts pa saimniecību grupām:

 • mazo saimniecību grupa – 2,5 miljoni eiro;
 • vidējo saimniecību grupai – 2 miljoni eiro;
 • lielo saimniecību grupai – 1,5 miljoni eiro.

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Ieguldījumiem energoefektivitātē un atjaunojamās enerģijas izmantošanai kopējais finansējums atvēlēts piecu miljonu eiro apmērā.

Atbalstāmās aktivitātes:

 • Tehnoloģiju ieviešana atjaunojamās enerģijas (biokurināmā, saules enerģijas) izmantošanai;
 • investīcijas apgaismojumā, ražošanas līnijās un citās ierīcēs vai iekārtās, palielinot energoefektivitāti vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar nomaināmo kārtu, ierīci, apgaismojumu vai ražošanas līniju.

Savukārt kooperatīvajām sabiedrībām abos apakšpasākumos finansējums ir divi miljoni eiro, kas paredzēti energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas izmantošanai un emisiju samazināšanai.

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam tiek rēķināts kopā ar pārejas periodā (2021. – 2023.) saņemto publisko finansējumu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecībai, kas saistīta ar atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu, ir viens gads no LAD lēmuma apstiprināšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. augustam.

Pasākumu nosacījumi un detalizētāka informācija pieejama dienesta mājaslapā sadaļā: Atbalsta veidi – Projekti un investīcijas. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstu (2014.-2020. gada plānošanas periods).

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Iznākusi jaunākā ActusQ marta ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par marta aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem.