lauksaimniecības zeme

Iznākusi jaunākā ActusQ marta ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par marta aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem.

Kūdraugsnes kartes dati neietekmēs lauksaimnieku iespēju 2024. gadā saņemt atbalsta maksājumus

Lauku atbalsta dienesta lauku bloku kartē lauksaimniekiem un zemes apsaimniekotajiem 2024. gada februārī publicēta karte, kurā publicēti jaunākie un precīzākie dati par kūdraugsnes izplatību Latvijā. Karte pieejama vietnē https://karte.lad.gov.lv/

Kartes mērķis ir lauksaimniekus informēt, vai to rīcībā ir kāds lauks vai lauka daļa, kas ir identificēta kā kūdraugsnes platība. Tās publicēšana neietekmē iespēju lauksaimniekiem 2024. gadā saņemt atbalsta maksājumus no Kopējās lauksaimniecības politikas fonda.

Kartē gaiši brūnā krāsā attēlota augsne, kura 1 m dziļumā satur vismaz 40 cm slāni (atkarībā no sūnu šķiedru apjoma var būt biezāks), kuram organisko vielu saturs ir vismaz 35 procenti. Slānis drīkst sākties pirmo 40 cm dziļumā, un tam nav jābūt vienlaidus.

Iezīmētie kūdraugsnes nogabali lauksaimniecības zemē ir ar platību, kas nav mazāka par 0,3 hektāriem.

Karte sagatavota sadarbībā ar Norvēģijas Bioekonomikas pētniecības institūtu, un tās modelēšanā par pamatu izmantota jaunākā pieejamā tālizpētes, reljefa, mitruma izmaiņu, ortofoto informācija.

Salīdzinājumā ar vēsturiskajiem datiem, kas ievākti laika posmā no 1960. līdz 1991. gadam, precizētajā kartē kopējā kūdraugsnes platība lauksaimniecības zemē ir samazinājusies par aptuveni 25 procentiem.

Ja ir jautājumi par kūdraugšņu slāņa izveidi, lūdzam sazināties ar Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamentu pa e-pastu: kudraugsne@vaad.gov.lv, norādot saimniecības nosaukumu un lauka bloka numuru. VAAD sazināsies ar interesentiem un sniegs skaidrojumu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Līdz 2. aprīlim var veikt lauku bloku precizēšanu

No 2024. gada 26. februāra līdz 2. aprīlim lauksaimniekiem ir iespēja uzsākt lauku bloku precizēšanu, iesniedzot precizēšanas pieprasījumu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var sniegt par nepieciešamajām korekcijām lauku blokos, kā arī jaunu ainavu elementu izveidei vai esošo dzēšanai. Kā ainavas elementi var būt – dīķi, koku vai krūmu puduri, koku rindas, akmeņu kaudzes, atsevišķi augoši koki, dižkoki, alejas, dižakmeņi u.c.

Atgādinām, ka lauku bloka minimālā platība ir 0,30 hektāri, savukārt lauka minimālā platība ir 0,10 hektāri. Precizēt var tikai koptas platības, proti – uz precizēšanas iesnieguma brīdi tās ir labā lauksaimniecības stāvoklī.

Pirms lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas aicinām pārbaudīt esošo situāciju lauku bloka kartē – karte.lad.gov.lv. Pēc pieprasījuma saņemšanas dienesta speciālisti veiks izvērtējumu un sniegs atbildi EPS.

Plašāka informācija par lauku bloku precizēšanu ir skatāma LAD tīmekļvietnē. Jautājumu un konsultāciju gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00-20.00).

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Lauksaimniecības tehnika

Valsts atbalsts lauksaimniecībā 2024. gadā

Valsts atbalstam lauksaimniecībā 2024. gadā paredzēti 8,72 miljoni eiro.

Atbalstu saņem dzīvnieku audzētāju organizācijas, akreditētās piena laboratorijas, lauksaimnieku organizācijas u.c. iestādes. Pieteikšanās gala termiņi katram atbalsta veidam ir atšķirīgi, aktuālā informācija par termiņiem tiks publicēta Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

Paredzētais finansējums galvenajiem pasākumiem ir šāds:

  • lopkopības attīstībai – 6,079 miljoni eiro;
  • augkopības attīstībai – 489 tūkstoši eiro;
  • starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 731 tūkstoši eiro;
  • tirgus veicināšanai – 696 tūkstoši eiro;
  • pārtikas kvalitātes shēmu veicināšanai – 127 tūkstoši eiro.

Plašāka informācija par valsts atbalstu lasāma Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē sadaļā “Valsts atbalsts”.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Iznākusi jaunākā ActusQ janvāra ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par janvāra aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem.