lauksaimnieki

Iznākusi jaunākā ActusQ jūnija ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par jūnija aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem!

Latvija ES līderos tiešo maksājumu izmaksā

Latvijā lauksaimniekiem jau izmaksāti 99% tiešo maksājumu (TM) par 2023. gadu, un tādējādi Latvija TM izmaksā ir viena no līderēm Eiropas Savienībā.

Līderpozīcijas ar tiešo izmaksu 100% apmērā ieņem Austrija un Zviedrija. Ar 99% seko Latvija, Lietuva un Igaunija. Pagaidām visgausāk tiešo maksājumu izmaksa notikusi Bulgārijā (66%), Slovēnijā (71%), Luksemburgā (73%), Holandē (73%), Horvātijā (73%) un Slovākijā (74%).

Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš: “Pateicoties pirms daudziem gadiem ieviestajai Elektroniskās pieteikšanas sistēmai un Lauku atbalsta dienesta sniegtajām konsultācijām gan tiešsaistē, gan klātienē, mums ir izdevies līdz maija beigām Latvijas lauksaimniekiem izmaksāt 99 procentus tiešo maksājumu par 2023. gada saimniekošanas sezonu, kas ir ļoti labs rādītājs visas Eiropas Savienības līmenī. Atlikušais viens procents tiešo maksājumu tiks izmaksāti jūnijā.”

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Iznākusi jaunākā ActusQ maija ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par maija aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem!

LAD aicina platību maksājumiem pieteikties savlaicīgi

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus pieteikties platību maksājumiem pēc iespējas ātrāk, lai gadījumos, ja nepieciešamas konsultācijas, tās varētu saņemt savlaicīgi. Pieteikties maksājumiem var līdz šā gada 22. maijam, ar kavējuma samazinājuma sankciju līdz 17. jūnijam, aizpildot ģeotelpisko iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Arī šogad LAD iesniegumus no mazajām saimniecībām pieņem pa tālruni mutvārdos.

2024. gadā prasības platību un dzīvnieku maksājumu saņemšanai nav būtiski mainījušās, arī atbalsta pasākumu skaits un veidi ir tādi, kādi tie bija iepriekšējā sezonā. Informācija par izmaiņām lasāma LAD ziņā “Līdz 22.maijam var pieteikties platību maksājumiem“.

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par pieteikšanos platību maksājumiem, aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00-20.00) vai apmeklēt Klientu apkalpošanas centrus klātienē.

Lauku atbalsta dienests turpina iesākto pieeju un organizē arī konsultācijas dažādās vietās Latvijā, kuru laikā LAD darbinieki palīdz aizpildīt ģeotelpisko iesniegumu. Aktuālais konsultāciju grafiks skatāms LAD tīmekļvietnē “LAD konsultācijas par platību maksājumu iesniegšanu”.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Kūdraugsnes kartes dati neietekmēs lauksaimnieku iespēju 2024. gadā saņemt atbalsta maksājumus

Lauku atbalsta dienesta lauku bloku kartē lauksaimniekiem un zemes apsaimniekotajiem 2024. gada februārī publicēta karte, kurā publicēti jaunākie un precīzākie dati par kūdraugsnes izplatību Latvijā. Karte pieejama vietnē https://karte.lad.gov.lv/

Kartes mērķis ir lauksaimniekus informēt, vai to rīcībā ir kāds lauks vai lauka daļa, kas ir identificēta kā kūdraugsnes platība. Tās publicēšana neietekmē iespēju lauksaimniekiem 2024. gadā saņemt atbalsta maksājumus no Kopējās lauksaimniecības politikas fonda.

Kartē gaiši brūnā krāsā attēlota augsne, kura 1 m dziļumā satur vismaz 40 cm slāni (atkarībā no sūnu šķiedru apjoma var būt biezāks), kuram organisko vielu saturs ir vismaz 35 procenti. Slānis drīkst sākties pirmo 40 cm dziļumā, un tam nav jābūt vienlaidus.

Iezīmētie kūdraugsnes nogabali lauksaimniecības zemē ir ar platību, kas nav mazāka par 0,3 hektāriem.

Karte sagatavota sadarbībā ar Norvēģijas Bioekonomikas pētniecības institūtu, un tās modelēšanā par pamatu izmantota jaunākā pieejamā tālizpētes, reljefa, mitruma izmaiņu, ortofoto informācija.

Salīdzinājumā ar vēsturiskajiem datiem, kas ievākti laika posmā no 1960. līdz 1991. gadam, precizētajā kartē kopējā kūdraugsnes platība lauksaimniecības zemē ir samazinājusies par aptuveni 25 procentiem.

Ja ir jautājumi par kūdraugšņu slāņa izveidi, lūdzam sazināties ar Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamentu pa e-pastu: kudraugsne@vaad.gov.lv, norādot saimniecības nosaukumu un lauka bloka numuru. VAAD sazināsies ar interesentiem un sniegs skaidrojumu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests