lauksaimnieki

Kūdraugsnes kartes dati neietekmēs lauksaimnieku iespēju 2024. gadā saņemt atbalsta maksājumus

Lauku atbalsta dienesta lauku bloku kartē lauksaimniekiem un zemes apsaimniekotajiem 2024. gada februārī publicēta karte, kurā publicēti jaunākie un precīzākie dati par kūdraugsnes izplatību Latvijā. Karte pieejama vietnē https://karte.lad.gov.lv/

Kartes mērķis ir lauksaimniekus informēt, vai to rīcībā ir kāds lauks vai lauka daļa, kas ir identificēta kā kūdraugsnes platība. Tās publicēšana neietekmē iespēju lauksaimniekiem 2024. gadā saņemt atbalsta maksājumus no Kopējās lauksaimniecības politikas fonda.

Kartē gaiši brūnā krāsā attēlota augsne, kura 1 m dziļumā satur vismaz 40 cm slāni (atkarībā no sūnu šķiedru apjoma var būt biezāks), kuram organisko vielu saturs ir vismaz 35 procenti. Slānis drīkst sākties pirmo 40 cm dziļumā, un tam nav jābūt vienlaidus.

Iezīmētie kūdraugsnes nogabali lauksaimniecības zemē ir ar platību, kas nav mazāka par 0,3 hektāriem.

Karte sagatavota sadarbībā ar Norvēģijas Bioekonomikas pētniecības institūtu, un tās modelēšanā par pamatu izmantota jaunākā pieejamā tālizpētes, reljefa, mitruma izmaiņu, ortofoto informācija.

Salīdzinājumā ar vēsturiskajiem datiem, kas ievākti laika posmā no 1960. līdz 1991. gadam, precizētajā kartē kopējā kūdraugsnes platība lauksaimniecības zemē ir samazinājusies par aptuveni 25 procentiem.

Ja ir jautājumi par kūdraugšņu slāņa izveidi, lūdzam sazināties ar Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamentu pa e-pastu: kudraugsne@vaad.gov.lv, norādot saimniecības nosaukumu un lauka bloka numuru. VAAD sazināsies ar interesentiem un sniegs skaidrojumu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Līdz 2. aprīlim var veikt lauku bloku precizēšanu

No 2024. gada 26. februāra līdz 2. aprīlim lauksaimniekiem ir iespēja uzsākt lauku bloku precizēšanu, iesniedzot precizēšanas pieprasījumu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var sniegt par nepieciešamajām korekcijām lauku blokos, kā arī jaunu ainavu elementu izveidei vai esošo dzēšanai. Kā ainavas elementi var būt – dīķi, koku vai krūmu puduri, koku rindas, akmeņu kaudzes, atsevišķi augoši koki, dižkoki, alejas, dižakmeņi u.c.

Atgādinām, ka lauku bloka minimālā platība ir 0,30 hektāri, savukārt lauka minimālā platība ir 0,10 hektāri. Precizēt var tikai koptas platības, proti – uz precizēšanas iesnieguma brīdi tās ir labā lauksaimniecības stāvoklī.

Pirms lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas aicinām pārbaudīt esošo situāciju lauku bloka kartē – karte.lad.gov.lv. Pēc pieprasījuma saņemšanas dienesta speciālisti veiks izvērtējumu un sniegs atbildi EPS.

Plašāka informācija par lauku bloku precizēšanu ir skatāma LAD tīmekļvietnē. Jautājumu un konsultāciju gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00-20.00).

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Lauksaimniecības tehnika

Valsts atbalsts lauksaimniecībā 2024. gadā

Valsts atbalstam lauksaimniecībā 2024. gadā paredzēti 8,72 miljoni eiro.

Atbalstu saņem dzīvnieku audzētāju organizācijas, akreditētās piena laboratorijas, lauksaimnieku organizācijas u.c. iestādes. Pieteikšanās gala termiņi katram atbalsta veidam ir atšķirīgi, aktuālā informācija par termiņiem tiks publicēta Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

Paredzētais finansējums galvenajiem pasākumiem ir šāds:

 • lopkopības attīstībai – 6,079 miljoni eiro;
 • augkopības attīstībai – 489 tūkstoši eiro;
 • starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 731 tūkstoši eiro;
 • tirgus veicināšanai – 696 tūkstoši eiro;
 • pārtikas kvalitātes shēmu veicināšanai – 127 tūkstoši eiro.

Plašāka informācija par valsts atbalstu lasāma Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē sadaļā “Valsts atbalsts”.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Palielināts finansējums aizdevumiem lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai

Ņemot vērā lauksaimieku augošo pieprasījumu pēc aizdevumiem ražošanas attīstībai, ir palielināts finansējums aizdevumu programmas īstenošanai no 27,8 miljoniem eiro līdz 30,4 miljoniem eiro. To paredz otrdien, 19. decembrī, valdības atbalstītie Zemkopības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru Kabineta 24.07.2018. noteikumos Nr. 446 “Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”.

Līdz ar izmaiņām noteikumos arī ir palielinātas aizdevumu maksimālās summas: investīciju aizdevumiem no 100 000 uz 250 000 eiro, aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu iegādei no 35 000 līdz 50 000 eiro. Palielināta arī maksimālā summa aizdevumiem apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei no 35 000 līdz 50 000 eiro, saimnieciskas darbības veicējiem nosakot arī apgrozījuma sliekšņa palielināšanu no 150 000 līdz 250 000 eiro.

Šo noteikumu grozījumi veicinās iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielinās finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības nozarē. Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu īsteno Attīstības finanšu institūcija Altum.

Noteikumi ““Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 “Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”” stāsies spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Ārkārtas atbalsts augļkopjiem un lopkopjiem

Saskaņā ar 2023. gada 7. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 641 “Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas noteikumi lauksaimniekiem augļu un ogu, piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē”, atbalsta pretendenti augļkopībā un lopkopībā var Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegt atbalsta iesniegumus.

Atbalsts augļu un ogu saimniecībām:

 • lai segtu ekonomiskos zaudējumus, kas radušies pēc 2023. gada pavasara sala un salnu postījumiem;
 • atbalstu piešķir tikai tiem augļu un ogu audzētājiem, kuri savus 2023. gada pavasara salā un salnās cietušos augļu un ogu dārzus pieteica apsekošanai LAD no 2023. gada 5. līdz 20. jūnijam un kuru pieteiktās augļkopības platības dabā apsekoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vai Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori.
 • Atbalsta iesniegumu var iesniegt līdz šā gada 21. novembrim (ieskaitot).

Atbalsts lopkopības saimniecībām (piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzētājiem), lai daļēji segtu lopbarības iegādes izmaksas.

Atbalstu piešķir tām lopkopības saimniecībām, ja tās atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • ir nozīmīgi samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības;
 • ir nozīmīgi samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu nosacīto liellopu vienību;
 • ir nozīmīgi samazinājies nosacīto liellopu vienību skaits;
 • ir nozīmīgi samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu kilogramu piena, kas piegādāts pirmajam pircējam;
 • ir nozīmīgi samazinājušies ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu realizēto nosacīto liellopu vienību.

Atbalsta iesniegumu var iesniegt līdz šā gada 1. decembrim.

Zemkopības ministrija jau ir ziņojusi, ka kopējais ES piešķirtais ārkārtas atbalsts ir augļkopjiem un lopkopjiem ir 6 796 780 eiro.

Detalizētāka informācija LAD tīmekļvietnē.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija